Sídlo a kanceláře společnosti:

Argentinská 1027/20, 170 74 Praha 7 - Holešovice
IČO: 284 809 70, DIČ. CZ 284 809 70
B 14788 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Společnost je plátcem DPH

Technické a obchodní oddělení:
Tel.: 270 005 544, 270 005 547

e-mail: obchod@comfort-space.cz